Репутация онлайн

Репутация Онлайн

Изграждането и управлението на онлайн репутацията цели постигане, утвърждаване и поддържане на позитивното отношение на клиентите към предлаганите от вас стоки или услуги. По този начин потенциалните клиенти ви клиенти ще са по-склонни да ви се доверят именно, тъй като вече са прочели за вас добри отзиви в интернет пространството.